Vytisknout tuto stránku

Karmická zátěž


Stručně vás seznámím s věcmi, které ovlivňují život každého člověka, ať tomu věří nebo nevěří. Následující výklad vám umožní lépe pochopit, v čem vám může Léčení skrze Vyšší Já (LSVJ) pomoci. Také se dozvíte, co tedy můžete od LSVJ očekávat, jakou diagnostiku a jaké léčení. Osobně se domnívám, že čištění karmické zátěže a zátěže z tohoto života jsou velmi důležité oblasti, ve kterých je Léčení skrze Vyšší Já schopno pomoci.

Duše, reinkarnace, karma

Každý člověk má nehmotnou duši, nebo spíše lze řící, že duše má člověka. Duše je nesmrtelná, nezničitelná. Když fyzické tělo člověka spí, duše si užívá svobody mimo tělo. Duše příchází opakovaně do fyzického světa v podobě různých lidí (reinkarnace). Zažívá tak život a v něm negativní a pozitivní zážitky s ostatními lidmi. Zatěžující jsou negativní zážitky. Tedy - pokud někomu ublížíme nebo někdo ublíží nám (fyzicky, mentálně, emočně, duchovně). Když někomu ublížíme, pak později někdo ublíží nám. Co uděláme jiným, to se stane dříve či později nám. To je zákon karmy - zákon příčiny a následku. Člověku je umožněno svá provinění vůči svým bližním napravit v tomto životě, a také v životech následujících v příštích inkarnacích.

Je obvyklé, že duše, které mají společné negativní zážitky (karmická zátěž) se reinkarnují a žijí sobě nablízku ve stejném čase (často příbuzní v tomto životě). Je zde snaha odčinit svá provinění na druhých v dalších životech a zmenšit tak svoji karmickou zátěž. LSVJ léčí a čistí karmickou zátěž - vyhledají se minulé životy se zátěžemi (se stručným popisem - o jaké ublížení se jednalo). Zátěže se pak odstraňují - čistí. Tím se odstraní vše, co negativně z minulosti zatěžuje náš život.