Vytisknout tuto stránku

Terapie

Terapie LSVJ

Metoda Léčení skrze Vyšší Já (LSVJ) vyhledává a čistí příčiny problému. Nenahrazuje lékařskou péči ani léčitele. Pomáhá lidem uvědomit si pravdu o podstatě jejich problémů, vede je k uvědomění si skutečných lidských hodnot. Přijměme odpovědnost za svůj život, za jeho kvalitu a ryzost v přítomnosti i v budoucnosti. LSVJ pročišťuje vše, disharmonické programy, emoce, omezující myšlenky ve vztahu k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Soustředuje se na předprogramované nemoci a sebedestrukční programy, které po terapii LSVJ už neslouží jako pomoc k sebeuvědomování a mohou odeznít.  Může pomoci vybavit si co z minulosti brnání naší duši prožít radost, lásku a prosperitu v osobních, partnerských a mezilidských vztazích.

Metoda LSVJ odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování se reality a doslova to znamená, že je člověku vymazána negativní informace a tudíž může začít život s čistou myslí. Nový stav pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Jde tak o velice účinnou terapii vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej LSVJ pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíje. Za pomocí LSVJ se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie.

Zjistíme, že naše vědomí prodělá změnu, zažíváme najednou jiné věci. Někteří lidé se cítí euforicky, někdo unaveně, nebo naopak plní fyzické síly, někdo jakoby necítil vůbec nic. Nicméně, všechny tyto reakce jsou normální reakce v tomto silném měnícím se procesu. Kterýkoliv zážitek bude ten správný, který právě Vy potřebujete. Není zde žádná norma toho, co je správné a co ne. Buďte ujištěni, že na duchovní úrovni je celá škála způsobů, které sa mají stát a Vy si brzy všimnete účinku této uvolněné práce, postřehnete vyšší soustředení a jasnost, intuici, budete mít více energie, lepší zdraví, vztahy atd.

Terapie je určena nejen lidem, kterí se chtějí duchovně rozvíjet, ale je určena i k řešení problémů. Konzultace jsou pro klienta nenáročné a pohodlné, není potřeba provádět žádné cviky, postoje... Vyžaduje se od něj ale vědomá snaha řešit vlastní problémy! To je důležitý předpoklad toho, aby se již problémy nevracely. V průběhu terapie není třeba se klienta dotýkat, všechny potřebné informace se získávají od VJ pomocí kyvadla. Při konzultaci si klient často uvědomí, proč vznikly jeho problémy. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu do sebe sama. Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí, to znamení, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Jestli přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a chudobě, a nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se rozhodneme řešit problémy a přijmout za jejich řešení zodpovědnost, potom může být metoda LSVJ nápomocná. Odměnou za tuto snahu je pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Před řešením určitého problémů metodou LSVJ je potřeba celkové harmonizace, to znamená vyčistit auru, srovnat energetická těla, zharmonizovat čakry, odstranit přivtělené duše .... Většinou už po této očistě polovina problémů zmizí.